0
Legenda
Koopwoning netto maandlast aflossing + rente
Huurwoning huurlast
 
Recreatiewoning netto maandlast aflossing + rente
Winkelpand netto maandlast aflossing + rente of huur
Kantoorpand netto maandlast aflossing + rente of huur
Bedrijfspand netto maandlast aflossing + rente of huur
€ 2,10